روش صحیح اندازه گیری فشار خون با استفاده از فشارسنج عقربه ای (فشارسنج دستی)

چگونه فشار خون خود را در خانه با فشارسنج عقربه ای اندازه گیری کنم؟

فشارسنج دستی یا عقربه ای شامل یک کاف ، یک پمپ یا تیوب متصل ، یک گوشی پزشکی و یک گیج فشاراست. این نوع فشارسنج نیاز به تسلط بیشتری نسبت به فشارسنج های دیجیتال دارد. درصورت کم شنوایی یا کم بینایی ویا چنانچه دچار ضعف انگشتان دست برای فشردن تیوب و باد کردن کاف می باشید ، استفاده از این وسیله برای شما کمی دشوار خواهد بود. وقتی آماده اندازه گیری فشار خون خود هستید ، سه تا پنج دقیقه قبل از آن آرام بنشینید. برای شروع ، کاف را در بالای بازوی برهنه و در فاصلهء حدوداً 3 سانتی متر بالاتر از خم آرنج خود قرار دهید. انتهای کاف را طوری بکشید که به طور یکنواخت در اطراف بازوی شما محکم شود. شما باید آن را تا حدی محکم کنید ، تا بتوانید دو نوک انگشت خود را در زیر لبه بالای کاف قرار دهید. اطمینان حاصل کنید که هنگام متورم شدن کاف ، لبه های کاف پوست شما را نیشگون نگیرد. پس از بسته شدن شدن کاف ، دیسک گوشی پزشکی را در زیر کاف ، درست در قسمت داخلی بالای بازوی خود بر روی رگ قرار دهید. سپس ، گوشی پزشکی را در گوش خود قرار دهید ، در حالی که گیچ فشارسنج را در کف بازوی بسته خود قرار داده اید صفحهء آن را مقابل صورت خود بگیرید تا بتوانید آن را به وضوح ببینید. والو پمپ را ببندید و سپس ، پمپ را سریع با دست مخالف خود فشار دهید تا عقربه فشارسنج در حدود 30 واحد (mmHg) از فشار سیستولیک معمول شما عبور کند. (حتماً کاف را به سرعت باد کنید).اکنون پمپ زدن را متوقف کنید و والو پمپ را به آرامی باز کنید تا هوا به آرامی خارج شود. اجازه دهید فشار در حالی که به صداهای قلب خود گوش می دهید در هر ثانیه 2 واحد از روی خطوط صفحه مدرج کاهش یابد. وقتی برای اولین بار ضربان قلب را می شنوید به خواندن توجه کنید. این فشار سیستولیک شماست. وقتی دیگر صدای ضربان قلب را نمی شنوید باز به خواندن توجه کنید. این فشار دیاستولیک شماست. برای چند لحظه بی حرکت استراحت کنید و حدود یک تا دو دقیقه قبل از اندازه گیری دیگر صبر کنید. اعداد فشار خون خود را یا با نوشتن اطلاعات ویا با وارد کردن اطلاعات در یک پرونده الکترونیکی سلامت شخصی ، ثبت کنید.